GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-11-2020 23:33   Güncelleme : 19-11-2020 00:01

RÜYADA ...... GÖRMEK...!

Rüyada demiryolu görmek çok hayırlıdır, rüya sahibinin hayatında yaşanacak güzelliklere işaret eder. Kişinin işlerinde ve hayatında kolaylık yaşanacağına, rüya sahibinin rahatlığa kavuşacağına ve esenlik ve huzur içinde olacağına yorulur.

RÜYADA ...... GÖRMEK...!

Rüyada demiryolu görmek, gurbet yolculuğuna çıkacağınıza veya gurbetten bir yakınınızın geleceğine hükmolunduğu gibi, işlerinizin pürüzsüz ve engelsiz devam edeceğine yorumlanır. Rüyada demiryolu üzerinde trenle seyahat etmek, işlerinizin bundan böyle hızla genişleyeceğine tabir edilir.

Rüyada Demiryolu Görmek Ne Demek

Rüyada demiryolu görmek çok hayırlıdır, rüya sahibinin hayatında yaşanacak güzelliklere işaret eder. Kişinin işlerinde ve hayatında kolaylık yaşanacağına, rüya sahibinin rahatlığa kavuşacağına ve esenlik ve huzur içinde olacağına yorulur.

Demiryolu Rüya Tabiri Nedir

Rüyada demiryolu görmek ağırbaşlı, yumuşak kimseye işarettir. Bazı rüya yorumcularına göre de dindar bir kadınla evleneceğinize işarettir.# Olumsuz olarak birine kaba söz söyleyeceğinize işarettir. Bazı rüya tabirlerinde ise ev soyan hırsızlara delâlet eder.# Ünlü filozof İbn-i Heysem yorumunda bazı konularda tedbirli olmanız gerektiğine işarettir. Salisen bazı rüya yorumcuları görülen rüya için istemeyerek de olsa, kendi malınızdan birine bir şeyler vereceğinize işarettir.Kaynak:İmam Nablusi, İslami Kaynaklara Göre Büyük Rüya Tabirleri (Medine Yayınları, 2016) Sayfa 462 ( dörtyüzaltmışiki )Rüyada demiryolu görmek Lacin SEVİGEN tarafından 29.02.2016 – 00:44 tarihinde Konya / Yalıhüyük şehrinden soruldu.

Demiryolu Diğer Rüya Tabiri

Rüyada demiryolu görmek tabiri: korktuğu şeyden emin olmaya delâlet eder, zahmetle birlikte beklediği berekete, sıkıntı çekerek kavuştuğu toplu kazanca, kötü bir durumla karşılaşılacağına, zorlanarak istediği daha iyi bir hayata, sonra denizde bir geminin olduğunu we battığını görüyorum ama gemi çok büyüktü, devlette makama çıkılacağına delalettir, bir kişiden yardım isteyerek hasret duyduğu daha iyi bir hayata, malın bereketli olmasına delalettir, yenilgiden sonra hayalini kurduğu az olan kazancının artacağına delalettir, zorlukların ardından kavuştuğu haysiyete delalet eder.

Rüyada Demiryolu Görmek Ne Anlam Taşır?

Rüyada demiryolu görmek, eğer ihtiyɑç sɑhibi birisi ise, dirɑyetli ve güçlü bir ɑdɑmın himɑyesine girer ve böyle bir kişiden yɑrdım görür. Bu rüya herkese yɑrdım eden, ihsɑndɑ bulunɑn ve tüm ihtiyɑç sɑhiplerine hɑkkını tɑmɑmıylɑ veren iyi niyetli bir ɑdɑmɑ işɑrettir. Bɑzen de bu kişi rüya sɑhibi olur. Rüyada Tren Görmek

Rüyamda Demiryolu Gördüm

Rüyada demiryolunun bir yerde aniden kesildiğini , sonlandığını görmek , bir işi başarıyla sonuçlandırıp , ara vermeksizin yeni bir çalışma yapmaya başlayacağınıza dellalettir.

Demiryolu Hakkında Bilgi

Bir yerden bir yere madeni bir yol üzerinde, mekanik bir güçle hareket ettirilen araçlar içinde, insan ve eşya taşımasını temin eden tesislerin hepsine birden demir yolu denir.

Buradan demir yolunun bir bütün olduğu, sadece, ray, travers ve balasttan ibaret bulunmadığı, istasyon binalarının, köprü ve tünellerin, lokomotif depolarının, telgraf, telefon direkleri ve benzerlerinin de demir yolunun bir parçası olduğu ve tarifte sözü geçen taşıma işine yardımcı her tesisin aynı şekilde demir yolunun bir kolunu teşkil ettiği anlaşılır. Bu tariften iyi bir demir yolunda sadece yolun iyi nitelikte olmasının yeterli olmayacağı, bütün tesislerin aynı şekilde iyi olmasının gerektiği, dolayısıyla bunu temin etmenin de çok büyük masraflara yol açacağı kendiliğinden anlaşılır.

Traversler üzerine özel tertibatla bağlanan rayların ucuca eklenmesi ile, elde olunan paralel iki demir şerit, en basit şekliyle bir demir yolu olur. Burada ray dizileri arasındaki iç yüzlerden ölçülen uzaklığa hattın açıklığı denir.

George Stephenson’un yaptığı ilk yolda bu açıklık 4 ayak 8½ parmak = 1435 mm idi. Bundan sonra başkaları tarafından yapılan hatlarda farklı açıklıklar kullanıldı. Ve kısa zamanda Birleşik Krallık’ta yedi muhtelif açıklıkta yol meydana geldi, bir hattan diğerine geçişte meydana gelen zorluklar sebebiyle bu keyfiliğe son verme lüzumunu duyan hükümet 1846’da çıkarılan bir kanunla bunu yaptı ve açıklık olarak 1435 mm kabul edildi.

Bugün bütün Dünya’da Japonya, Rusya ve bazı diğer ülkeler hariç 1435 mm normal açıklık olarak kabul edilmiştir. Yolda kabul edilen bu tek açıklık sayesindedir ki, bugün Londra’dan çıkan bir vagonun hiç kesilmeden Kars’a kadar devamı sağlanır.