EĞİTİM
Giriş Tarihi : 05-02-2021 15:57   Güncelleme : 05-02-2021 15:57

SAÜ projesine TÜBİTAK’tan destek

Sakarya Üniversitesi Ar-Ge Merkezi tarafından Karadeniz kıyılarında ki tektonik değişikliklerin takip edilmesi amacıyla hazırladığı proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek

SAÜ projesine TÜBİTAK’tan destek

Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) MALTA Laboratuvarının, TÜBİTAK - BAS (Bulgaristan Bilimler Akademisi) ikili işbirliği programı kapsamında sunduğu ve Karadeniz’in tektonik, deprem ile çevresel değişimlerinin inceleneceği projesi desteklenmeye layık görüldü.  SARGEM - MALTA (Mineral Ayırma ve Luminesans Tarihlendirme) Laboratuvarının Ankara Üniversitesi ortaklığındaki bir diğer projesi “tematik yaz okulu” da 2022’de başlayacak.

Şekil 19. Türkiye'nin Karadeniz MEB'nde hidrokarbon arama sondajı yapılması için kuyuların yapımı.  Beyaz çokgenler: potansiyel rezervuarlar, kırmızı daireler: geçmişte delinmiş arama kuyuları, * SK-n: arama kuyuları (kuyular öneri sırasına göre numaralandırılmıştır).  Rift sonrası havza dolgusunun derinlik haritası, Karadeniz'deki ana tür özellikleri göstermektedir.  Batı Karadeniz Havzası'nın rift sonrası dolgusu, Doğu Karadeniz Havzası'ndan çok daha derindir ve havzalar aynı yaşta değildir (taban harita: Finetti ve diğ., 1988'den).  *: n = 1'den n = 17'ye kadar kayıt arama kuyularının sıra indisiSARGEM MALTA Laboratuvarının “Karadeniz Kıyısı (Türkiye ve Bulgaristan) Çökel Kayıtlarının Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi ile Yükselen Kıyılarda Tektonik ve Çevresel Etkilerin Belirlenmesi” isimli TÜBİTAK - BAS ikili işbirliği programına sunduğu projesi desteklenmeye layık görüldü. Laboratuvar, proje kapsamında Sinop-Varna arasında 750 kilometrelik odak bir kıyı şeridi boyunca Karadeniz’in tektonik, deprem ve çevresel değişimlerini çalışacak.

Proje ile odak alanı kapsamında yürütücüsü olduğu üçüncü uzun süreli TÜBİTAK programına başlayacak olan SARGEM - MALTA Laboratuvarı, Türkiye’nin ve dünyanın tektonik özellikleri ve deprem tehlikesinin anlaşılması için yürütülen birçok ulusal ve uluslararası (TÜBİTAK-Moğolistan, TÜBİTAK-1001, UDAP-G) projelerin de ana ortağı özelliğinde.

SARGEM - MALTA Laboratuvarının dünyanın en köklü yerbilimleri kurumlarından olan Avrupa Jeofizik Birliği’ne (EGU) tematik kurslar kapsamında Ankara Üniversitesi ortaklığında 2021 yılı için başvurduğu bir diğer projesi tematik yaz okulu da desteklenmeye değer bulundu. “LUMIDATES: Luminescence Dating of the Terrestrial Earth Surface Processes” isimli yaz okulu, Sakarya Üniversitesinde yürütülecek. ‘Karasal yeryüzü süreçlerinin lüminesans (ışıldama) tarihlemesi’ konusunu içeren uluslararası kurs, Covid-19 pandemisi nedeniyle 2022 yılına ertelendi.